• ติดต่อนักวิเคราะห์

ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      13,100
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2562 14:29
Refresh for Real-time Quote
   
ชื่อ บริษัท หมายเลขติดต่อ อีเมล์
คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) (66) 2680 1271 usanee@asiaplus.co.th
คุณสุทธิวิทย์ เทศนาบุญ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม
(ประเทศไทย) จำกัด
(66) 2088 8158 Sutthivit.t@z.com
คุณปรากรม ปฐมบูรณ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(66) 2658 8888 ต่อ 8846 pragromp@kgi.co.th
คุณธนวัฒน์ รื่นบันเทิง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(66) 2658 6300 ต่อ 1394 tanawat.r@maybank-ke.co.th