ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 21.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.30 -1.36%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      508,800
วันก่อนหน้า
22.00
ราคาเปิด
22.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36
Refresh for Real-time Quote
   
ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต วันที่จัดอันดับ ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 09 พฤศจิกายน 2558 861 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 31 ตุลาคม 2557 903 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 07 สิงหาคม 2556 968 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 29 มีนาคม 2555 721 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 27 ตุลาคม 2553 709 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 5 ตุลาคม 2552 336 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 7 ตุลาคม 2551 164 Kb.