ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
   
ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต วันที่จัดอันดับ ดาวน์โหลด
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 10 ตุลาคม 2561 724 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 06 พฤศจิกายน 2560 902 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 09 พฤศจิกายน 2558 861 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 31 ตุลาคม 2557 903 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 07 สิงหาคม 2556 968 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 29 มีนาคม 2555 721 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 27 ตุลาคม 2553 709 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 5 ตุลาคม 2552 336 Kb.
อันดับเครดิตองค์กร TRIS BBB+ Stable 7 ตุลาคม 2551 164 Kb.