ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.50 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.42%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      65,000
วันก่อนหน้า
23.60
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กันยายน 2561 16:38
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
   
  ดาวน์โหลด
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น PDF 83.4 KB.
นโยบายการต่อต้านการทุจริต PDF 73 KB.
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด PDF 71 KB.
นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร PDF 69.5 KB.
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน PDF 49.9 KB.
แบบฟอร์มการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส PDF 35.4 KB.