ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.20 0.85%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      101,000
วันก่อนหน้า
23.50
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
25.00
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 16:35
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
   
  ดาวน์โหลด
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น PDF 83.4 KB.
นโยบายการต่อต้านการทุจริต PDF 73 KB.
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด PDF 71 KB.
นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร PDF 69.5 KB.
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน PDF 49.9 KB.
แบบฟอร์มการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส PDF 35.4 KB.