ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 21.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.30 -1.36%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      508,800
วันก่อนหน้า
22.00
ราคาเปิด
22.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36
Refresh for Real-time Quote
   
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36

ชื่อย่อหุ้น: ASK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 21.70 ปริมาณซื้อขาย: 508,800
เปลี่ยนแปลง: -0.30 % เปลี่ยนแปลง: -1.36
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.50 - 22.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 20.30 - 26.25

คำนวณมูลค่าการลงทุน :

จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น
ราคาซื้อ
บาท     
เงินลงทุน
บาท
ราคาปัจจุบัน
บาท
มูลค่าของเงินลงทุน
บาท
เปลี่ยนแปลง
บาท
% การเปลี่ยนแปลง
%

หมายเหตุ : เครื่องคำนวณนี้ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น