ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 22.10 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.20 0.91%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      87,800
วันก่อนหน้า
21.90
ราคาเปิด
21.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 16:38
Refresh for Real-time Quote
   
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 16:38

ชื่อย่อหุ้น: ASK สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 22.10 ปริมาณซื้อขาย: 87,800
เปลี่ยนแปลง: +0.20 % เปลี่ยนแปลง: +0.91
ช่วงราคาระหว่างวัน: 21.90 - 22.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 20.50 - 26.25

คำนวณมูลค่าการลงทุน :

จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น
ราคาซื้อ
บาท     
เงินลงทุน
บาท
ราคาปัจจุบัน
บาท
มูลค่าของเงินลงทุน
บาท
เปลี่ยนแปลง
บาท
% การเปลี่ยนแปลง
%

หมายเหตุ : เครื่องคำนวณนี้ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น