ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.50 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.10 0.43%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      38,300
วันก่อนหน้า
23.40
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2561 16:38
Refresh for Real-time Quote
   

Asia Sermkij Leasing Public Company Limited and its Subsidiary
Compound Annual Growth Rates from Y2001 to Y2013

Unit : Million Baht
  Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008 Y2009 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 CAGR(%)
Total Disbursement 2,968 3,364 4,120 5,846 7,191 8,176 10,090 11,342 9,944 13,141 14,959 19,286 21,143 17.78%
Total Revenues 435 456 516 599 742 897 1,073 1,147 1,194 1,364 1,657 2,032 2,460 15.53%
Total Expenses 362 358 388 420 555 742 858 898 906 967 1,170 1,391 1,656 13.51%
Net Profit Before Tax 73 98 128 179 187 155 215 249 288 397 487 641 804 22.13%
Net Profit After Tax 73 98 128 150 146 119 166 179 194 290 332 490 641 19.85%
Total Assets 3,591 4,008 4,560 6,028 7,898 9,444 10,866 11,938 12,569 15,395 18,215 23,163 28,381 18.80%
Total Equity 224 312 440 607 895 1,576 1,662 1,726 1,796 1,952 2,046 3,499 3,796 26.60%
Total Portfolio 3,705 4,101 4,543 6,030 7,848 9,372 10,850 11,916 12,429 15,345 17,760 22,786 28,017 19.29%
Total NPL 61 42 27 19 34 51 82 108 92 89 75 114 138 7.04%
Allowance for Doubtful Account 101 93 51 62 83 124 161 159 172 181 190 221 291 9.22%
Total NPL / Total Portfolio (%) 1.65% 1.02% 0.59% 0.32% 0.43% 0.54% 0.76% 0.91% 0.74% 0.58% 0.42% 0.50% 0.49% (10.28%)