• บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 24.00 บาท
เปลี่ยนแปลง :  -0.10 -0.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      84,400
วันก่อนหน้า
24.10
ราคาเปิด
24.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
26.25
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
Refresh for Real-time Quote
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลนักวิเคราะห์ > บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
   
  วันที่ ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด 14 ธันวาคม 2561 538 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 29 พฤศจิกายน 2561 287 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 29 พฤศจิกายน 2561 594 KB
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 29 พฤศจิกายน 2561 493 KB
บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด 12 พฤศจิกายน 2561 457 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 พฤศจิกายน 2561 179 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 06 พฤศจิกายน 2561 364 KB
บริษัทหลักทรัพย์ Z.com 19 ตุลาคม 2561 460 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 30 สิงหาคม 2561 479 KB
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 30 สิงหาคม 2561 494 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 29 สิงหาคม 2561 379 KB
บริษัทหลักทรัพย์ Z.com 14 สิงหาคม 2561 696 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 01 สิงหาคม 2561 372 KB
บริษัทหลักทรัพย์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด 01 มิถุนายน 2561 635 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 18 พฤษภาคม 2561 279 KB
บริษัทหลักทรัพย์ Z.com 10 พฤษภาคม 2561 633 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 พฤษภาคม 2561 298 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 10 พฤษภาคม 2561 357 KB
บริษัทหลักทรัพย์ Z.com 27 เมษายน 2561 829 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 21 มีนาคม 2561 928 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 19 มีนาคม 2561 311 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 16 กุมภาพันธ์ 2561 551 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 กุมภาพันธ์ 2561 306 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 09 พฤศจิกายน 2560 413 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15 สิงหาคม 2560 327 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2560 254 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 27 กุมภาพันธ์ 2560 320 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พฤศจิกายน 2559 170 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 07 พฤศจิกายน 2559 353 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2559 1.19 MB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15 สิงหาคม 2559 267 KB
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 15 สิงหาคม 2559 887 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 09 สิงหาคม 2559 1.04 MB
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 08 สิงหาคม 2559 778 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 08 สิงหาคม 2559 456 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 08 สิงหาคม 2559 271 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16 พฤษภาคม 2559 1.15 MB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16 พฤษภาคม 2559 151 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 พฤษภาคม 2559 1.62 MB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 พฤษภาคม 2559 135 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 26 กุมภาพันธ์ 2559 140 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2559 793 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 กุมภาพันธ์ 2559 830 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 กุมภาพันธ์ 2559 139 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 กุมภาพันธ์ 2559 139 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16 พฤศจิกายน 2558 709 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 09 พฤศจิกายน 2558 744 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 สิงหาคม 2558 335 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 สิงหาคม 2558 148 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 สิงหาคม 2558 336 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 07 สิงหาคม 2558 135 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 31 กรกฎาคม 2558 284 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 24 กุมภาพันธ์ 2558 315 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 24 กุมภาพันธ์ 2558 1.51 MB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13 สิงหาคม 2557 252 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15 พฤษภาคม 2557 702 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 06 พฤษภาคม 2557 631 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 18 มีนาคม 2557 606 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 20 กุมภาพันธ์ 2557 702 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 20 กุมภาพันธ์ 2557 234 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 07 กุมภาพันธ์ 2557 660 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2556 210 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2556 267 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พฤศจิกายน 2556 646 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 05 พฤศจิกายน 2556 254 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 05 พฤศจิกายน 2556 621 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 04 กันยายน 2556 256 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13 สิงหาคม 2556 627 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 13 สิงหาคม 2556 256 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02 สิงหาคม 2556 587 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13 พฤษภาคม 2556 530 KB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 13 พฤษภาคม 2556 210 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 03 พฤษภาคม 2556 245 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 03 พฤษภาคม 2556 566 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 06 มีนาคม 2556 604 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 21 กุมภาพันธ์ 2556 231 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 11 มกราคม 2556 230 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 มกราคม 2556 604 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2555 127 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2555 233 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2555 535 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 17 ตุลาคม 2555 532 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 09 ตุลาคม 2555 303 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 05 กันยายน 2555 1.07 MB
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 08 สิงหาคม 2555 356 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 30 กรกฎาคม 2555 311 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 12 กรกฎาคม 2555 310 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 10 พฤษภาคม 2555 252 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 27 มีนาคม 2555 253 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 มีนาคม 2555 184 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 16 กุมภาพันธ์ 2555 247 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 15 พฤศจิกายน 2554 270 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 16 สิงหาคม 2554 238 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 01 สิงหาคม 2554 421 KB
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 06 มกราคม 2554 289 KB