• ติดต่อนักวิเคราะห์

ชื่อย่อหุ้น : ASK
ราคาล่าสุด : 23.70 บาท
เปลี่ยนแปลง :  +0.20 0.85%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :      101,000
วันก่อนหน้า
23.50
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
20.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
25.00
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2560 16:35
Refresh for Real-time Quote
   
ชื่อ บริษัท หมายเลขติดต่อ อีเมล์
คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) (66) 2680 1271 usanee@asiaplus.co.th
Itphong Saengtubtim บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (66) 2658 8888 ต่อ 8840 itphongs@kgi.co.th